Leveringsvoorwaarden

 • U hoeft niet thuis te zijn voor de levering, maar wij zullen u de dag zelf uitvoerig informeren wanneer we bij u denken te zijn zodat u tijdig naar huis kan komen indien u bij de levering aanwezig zou willen zijn.
 • U krijgt in de meeste gevallen een track n trace van de vrachtwagen.
 • Na levering nemen wij een foto van de goederen bij u en bevestigen wij u ook wanneer de levering gedaan werd.
 • Wij lossen enkel aan de straatzijde.
 • Wij betreden uw eigendom niet met onze machines om schade te vermijden.
 • Indien wij uw eigendom toch zouden betreden (hetgeen wij enkel op zeer expliciete vraag van uzelf zouden doen) dan bent u en u alleen verantwoordelijk voor alle eventuele rechtstreekse en onrechtstreekse schade aan uw eigendom, de eigendom van derden en aan onze machine.
 • De chauffeurs hebben het recht te weigeren uw eigendom te betreden met hun machine.
 • Wij kunnen met onze meeneemheftrucks niet achter een haag of muurtje lossen. Wij hebben geen hulp nodig bij het lossen.

Conditions de livraison

 • Vous ne devez pas être à la maison pour la livraison, mais nous vous informerons en détail le jour où nous prévoyons d'être chez vous afin que vous puissiez arriver à temps si vous souhaitez être présent à la livraison.
 • Dans la plupart des cas, vous recevrez un suivi du camion.
 • Après la livraison, nous prenons une photo des marchandises déposées chez vous et nous confirmons également quand la livraison a été effectué.
 • Nous déchargeons uniquement du côté de la rue.
 • Nous n’entrerons pas dans votre propriété avec nos machines afin d'éviter tout dommage. Si nous devions néanmoins entrer dans votre propriété (ce que nous ne ferions qu'à votre demande expresse), vous et vous seul êtes responsable de tout dommage direct ou indirect à votre propriété, à la propriété de tiers et à notre machine.
 • Les chauffeurs ont le droit de refuser d'entrer dans votre propriété avec leur machine.
 • Nous ne pouvons pas décharger derrière une haie ou un mur avec nos chariot élévateur.
 • Nous n'avons pas besoin d'aide pour décharger.

Maatschappelijke Zetel

Elrotrans BVBA

Grote Baan 126

9310 Herdersem-Aalst

België

Magazijn

Briel 34

9200 Baasrode

België

Tel.: +32(0)53/70.04.40

Fax: +32(0)53/70 04 90

Gsm: +32(0)473/97.88.13

Gsm: +32(0)472/10.21.02

Email: info@elrotrans.be

BE - 0453.476.780

H.R. AALST 69.421

Design by Lake-IT